Om Odin Regnskap

Odin Regnskap AS er en innovativ tjenesteleverandør av regnskap som tilbyr et helhetlig økonimikonsept for norske bedrifter. Ved å benytte brukervennlige teknologiske løsninger og markedsledende samarbeidspartnere kan våre kunder ha tillit til at regnskapet blir ivaretatt på best mulig måte.

Odin Regnskap er spesialister på daglig oppdatert regnskap, og vi jobber hardt hver dag for å optimalisere denne prosessen. Vi jobber ut i fra en arbeidsmetodikk som er designet for at regnskapet ditt alltid skal være ajour slik at du kan flytte ditt fokus fra lønn- og regnskapsadministrasjon til verdiskapende virksomhet.

Odin Regnskap tilbyr deg fullt innsyn i ditt regnskap via internett 24 timer i døgnet (On Demand). Ved oppstart blir vi enige om hvilke styringstall du ønsker fokus på. Disse vil du få en grafisk fremstilling på ved innlogging, og du kan følge den daglige utviklingen. Regnskapet kan du innspisere helt ned på bilagsnivå med kopi av det faktiske bilaget.