Fakturering

Fakturering foregår enten ved at du legger inn dine fakturaer fortløpende
i vår brukervennlige online fakturaportal www.fakturatjenesten.no
eller ved at fakturaen lages i eget system og overføres elektronisk til oss
for postututsending til kunde. Vår innfordringspartner Odin Kapital AS
sender da ut fakturaen og følger opp ubetalte fakturaer helt til du har
pengene på konto. Tjenesten koster deg ingen ting, da det legges på et
fakturagebyr på kroner 44,- eks. mva. som belastes fakturamottaker.
Du kan når som helst logge deg på nettet og se betalingsstatus på en
utsendt faktura.

Når dine faktura er registrert hos oss trenger du ikke tenke mer på dem.
Odin Kapital AS følger opp at den blir betalt, og Odin Regnskap passer
på at fakturaen blir håndtert riktig i regnskapet gjennom direkte
integrasjon.