Inngående bilag

Inngående bilag scannes av kunde på eksisterende utstyr eller via vår
spesialtilpassede multifunksjonsskriver. Du blir utstyrt med en rull med
strekkode-klistremerker som påføres bilaget for å identifisere deg som
kunde i vårt system. Før bilaget scannes attesteres det ved signatur.
Odin Regnskap betalerer så regningen for deg ved å remitere den til
din nettbank for betaling ved forfall og vi bokfører bilaget samtidig.

Du håndterer bilaget kun en gang, og alle originalbilag blir stående
ute hos deg med elektronisk kopi på Odin Regnskaps server i 10 år.
i henhold til lovverk. Enkelt og praktisk!