Lønn

Ved oppstart tar vi en gjennomgang av hvilke lønnsavtaler dine ansatte har i dag og legger opp rutiner for å kjøre lønn for disse. Endringer i avtaler hos eksisterende arbeidstakere og innmelding av nye skjer ved at de relevante dokumentene scannes inn på samme måte som dine inngående bilag. For ansatte med provisjonslønn, ansatte med timesbetalt eller andre typer lønn som varier fra måned til måned må lønnsgrunnlaget scannes inn til oss senest 5 dager før utbetaling.

Lønnsslipper kan vi distrubuere pr. e-post eller vanlig post hvis den ansatte ønsker det. Reiseregninger og utlegg utarbeides av den enkelte ansatt og attestert utgave scannes over til oss sammen med bilagsdokumentasjon. Vi foretar utbetaling og registrering i lønnssystem.

Ved å benytte et fullintegrert lønssystem fra Odin Regnskap vil det bli et redusert timeforbruk på lønnsadministrasjon for deg som kunde og du vil få en enkel og effektiv lønnskjøring.